INTERIM EN CONSULTANCY

EduBeter

heeft u een hulpvraag in het onderwijs? Wij kunnen u helpen met coaching, Consultancy, Action Learning, Interim directeuren en bestuurders. 

contact

INTERIM management

Hulp bij directie vervanging.  

 • Crisismanagement:

  • bij plotseling (gedwongen) vertrek van de zittende bestuurder of schoolleider
  • co-management: ondersteuning van de zittende bestuurder of schoolleider

  Overbruggingsmanagement:

  • langdurige afwezigheid als gevolg van ziekte of sabbatical
  • begeleiden van herstructurering- en krimpsituaties

  Projectmanagement:

  • initiëren, realiseren van specifieke opdrachten

 

 

 

 

Adres: Tienelsweg 6, 9471 PB Zuidlaren

Telefoon: 06-43540698.

Email: info@edubeter.nl

Trainingen

Edubeter verzorgt trainingen. Zowel vastgestelde schoolleiders trainingen als op maat service. Bij Edubeter kunt u trainers inhuren die een kennisvoordeel in het onderwijs hebben, maar ook omdat zij een objectieve en onafhankelijke kijk hebben op uw vraagstuk.

We vullen uw scholingsdag in samen met u. We hebben trainers die samen met het team werken aan een onderdeel dat u graag uitgewerkt wil hebben.

Wij verzorgen trainingen op lokatie, maar ook op een inspirerende omgeving bij u in de buurt. 

Coaching

In de literatuur wordt coachen beschreven als het vrijmaken van iemands potentiële kwaliteiten zodat hij optimaal presteert. Het is een begeleidingsvorm die het leren bevordert en de persoonlijke groei stimuleert. Coach en gecoachte onderzoeken samen wat de leerdoelen zijn. De coach begeleidt vragenderwijs de gecoachte in het bewustwordingsproces rond zijn leren. Door het bewustzijn te vergroten en meer inzicht te verwerven, krijgt de gecoachte ruimte om te leren en oude patronen te  doorbreken. 

Coaching geeft inzicht in eigen houding en functioneren. Uit onderzoek, uitgevoerd in vooral Amerika en Groot Brittannië, blijkt dat coaching effectief is. Zo blijkt dat er sprake is van een toegenomen productiviteit onder andere door verminderd ziekteverzuim en daarmee hogere effectiviteit van medewerkers, een betere relatie met collega’s na afloop van het coachingtraject, meer voldoening in het werk, meer zelfinzicht en het beter behalen van doelen.

Coaching werkt goed en heeft voordelen voor alle betrokkenen. Vaak leeft het beeld dat coaching wordt ingezet bij onvoldoende functioneren. De voordelen van coaching reiken echter verder. Coaching leidt namelijk ook tot competentieontwikkeling. Ook geeft coaching nieuwe medewerkers ondersteuning in een nieuwe functie. Als scholen met coaching aan de slag willen, is het daarom belangrijk het imago van coaching te verbeteren. Coaching is zeker niet alleen voor als het mis is gegaan of dreigt te gaan.

 

 

 

 

Action Learning

Action Learning is een leermethode die rond 1950 ontwikkeld is door Reg Evans. Action Learning houdt in dat een groep deelnemers, door het bespreken van belangrijke praktijkproblemen, van en met elkaar leert. De deelnemers definiëren en bespreken een probleem, formuleren acties die ondernomen moeten worden, passen deze toe in de praktijk en evalueren vervolgens de genomen stappen onder begeleiding van een trainer of een coach. Inherent aan Action Learning is dus het ondernemen van acties, onbekende problemen aanpakken, nieuwe paden zoeken, risico’s nemen en experimenten aangaan. Action learning is ‘leren door doen’, ervaren, gecombineerd met systematisch reflecteren daarop. Ik neem u mee op deze reis en verkenning van deze doelgerichte oplossingsmethode voor problemen in de organisatie. Bij Action Learning ga je samen op zoek naar het werkelijke probleem door vragen te stellen en niet door zoals vaak direct met een oplossing te komen.

 

MISSIE

Missie & Visie

Onze toekomstige generatie wordt mede gevormd door ons onderwijs.  Edubeter wil samen met de opdrachtgevers zoeken naar passende en succesvolle oplossingen voor de opdrachten. We doen dit vanuit een zakelijke manier van kijken naar het onderwijs. Het personeel als kapitaal. 

even voorstellen
 • Analytische vaardigheden, snel de situatie eigen kunnen maken
 • Daadkracht
 • Resultaatgerichtheid
 • Besluitvaardigheid
 • Overtuigingskracht
 • Interpersoonlijke effectiviteit
 • Communicatief

– Corjan van der Veen

Kom in contact

Location: Tienelsweg 6, 9471PB, Zuidlaren

Telephone: 06-43540698

Email: info@edubeter.nl